VvAA

Category

Over deze verzekeraar:

De Vereniging van Artsen Automobilisten (VvAA) is een vereniging die de belangen behartigt van zorgverstrekkend personeel, gaande van studenten, medici, verplegers en verpleegsters, tot gepensioneerde zorgverstrekkers, voor alles wat met mobiliteit te maken heeft. Via Nedasco Verzekeringen biedt VvAA ook een brommerverzekering aan.

 

Verzekeringsvoorwaarden en -dekking
Noodzakelijke voorwaarde om van de brommerverzekering van VvAA te kunnen genieten, is dat je lid van VvAA moet zijn en dus op de een of andere manier betrokken moet zijn bij de zorgsector.

 

In de eerste plaats biedt VvAA een verzekering wettelijke aansprakelijkheid aan voor de schade die je naar aanleiding van een ongeval met je brommer aan derden toebrengt. Uit het dekkingsoverzicht op de website van deze verzekeraar leren we dat deze basisdekking nog gecombineerd kan worden met:

 

• een diefstalverzekering waardoor je brommer onder andere verzekerd is voor diefstal, joyriding, poging tot diefstal, brand, storm, natuurgeweld, hagel en bewezen aanrijdingen met loslopende dieren;

 

• een verzekering “diefstal en aanrijding” die de meest volledige bescherming biedt, met inbegrip van financiële bescherming voor aanrijdingsschade door eigen schuld, beschadigingen en vandalisme.

 

De waarborg “aanrijding” voorziet eveneens in de verzekering van je kledij of helm voor schadegevallen met een externe oorzaak.

 

Gedurende het eerste jaar kan je bij VvAA genieten van een verzekering tegen de nieuwwaarde van je brommer. Vanaf het tweede jaar wordt de schadevergoeding maandelijks afgeschreven met een percentage van 1,8 %. Vanaf het vierde jaar wordt je brommer vergoed volgens de actuele dagwaarde.

 

Het eigen risico bij een schadegeval dat onder de toepassing van de cascoverzekeringen valt, wordt verminderd met een individueel bepaald eigen risico dat je telkens terugvindt op het polisblad.

 

Aanvullende dekkingen
Als specialist in de zorgsector heeft VvAA uiteraard ook gedacht aan een aanvullende ongevalsverzekering voor opzittenden. Bij blijvende invaliditeit keert deze verzekeraar een vast bedrag uit van maximaal € 30.000 en bij overlijden wordt een bedrag van € 3.000 aan de nabestaanden vergoed.

 

Tot slot is er nog de verzekering verhaalsrechtsbijstand die juridische bijstand waarborgt wanneer je met je brommer bij een ongeval betrokken zou geraken.

 

Verzekering afsluiten en verzekeringspremie
Voor de berekening van de verzekeringspremie houdt VvAA rekening met factoren zoals je leeftijd, je postcode en de waarde van je brommer. Daarnaast past VvAA een no-claimkorting toe voor schadevrij rijden.

 

Als je werkzaam bent in de zorgsector dan kan je deze brommerverzekering eenvoudig afsluiten door gebruik te maken van handige vergelijkeronze.

 

Schade melden en ledenservice
De verzekeringspolis zelf wordt afgesloten bij Nedasco, maar VvAA staat wel volledig in voor de administratieve afhandeling van de schadegevallen. Het melden van schade kan zowel

via het digitale “VvAA” luik, als telefonisch op het nummer 030 247 48 86.

 

De ledenservice van deze verzekeraar kan op de volgende manieren gecontacteerd worden:

 

• telefonisch op het nummer 030 247 47 89;
• via het online contactformulier;
Een heleboel zaken kan je echter gemakkelijk zelf regelen via het digitale “Mijn VvAA” luik zoals het wijzigen van persoonlijke gegevens, het afsluiten van nieuwe polissen en het opvolgen van je schadedossier.

030 247 47 89