Unive

Category

Over deze verzekeraar:

Univé Verzekeringen is een coöperatieve verzekeringsmaatschappij die geen winstoogmerk nastreeft. Omdat de verzekeringnemers ook tegelijkertijd de leden zijn van Univé genieten zij mee van de positieve resultaten onder de vorm van premiekortingen en winstuitkeringen. Univé is met ongeveer 150 vestigingen een van de grootste verzekeraars van Nederland. In het ruime verzekeringsassortiment vinden we eveneens een aantrekkelijke brommerverzekering terug.

 

Verzekeringsdekking
Univé biedt voor brommers drie basisdekkingen aan:

 

• Een verzekering wettelijke aansprakelijkheid: Deze dekking biedt bescherming wanneer je naar aanleiding van een ongeval zou aangesproken worden door derden tot vergoeding van hun schade.

 

• Een beperkte cascoverzekering: Met deze verzekeringswaarborg is je brommer verzekerd voor de risico’s diefstal, brand, aanrijding met loslopende dieren, transportschade, storm, hagel en overstromingen.

 

• Een All Risk (volledig casco) verzekering: Naast de risico’s van het beperkt casco is je brommer eveneens verzekerd voor botsen, omslaan, aanrijdingen door eigen fout, te water raken, vandalisme, slippen en alle mogelijke externe schadeoorzaken.

 

De integrale tekst van de algemene polisvoorwaarden van de brommerverzekering vind je hier terug.

 

Ook over je accessoires hoef je je geen zorgen te maken want deze zijn met een beperkt en volledig casco automatisch verzekerd tot en bedrag van € 150. Je kledij en je helm zijn het eerste jaar verzekerd tot een nieuwwaarde van € 400. Vanaf het tweede jaar zijn deze nog verzekerd tegen de vervangingswaarde.

 

Bij een total loss of diefstal gedurende het eerste verzekeringsjaar is je brommer tot een cataloguswaarde van € 4.000 verzekerd voor de volledige nieuwwaarde of aanschafwaarde. Vanaf het tweede en het derde jaar wordt de schadevergoeding maandelijks verminderd met een afschrijvingspercentage van 1,5 %.

 

Univé Verzekeringen verlangt wel dat je jouw brommer niet alleen laat beveiligen met een standaardslot, maar ook met een ART goedgekeurd slot categorie 3, 4 of 5.

 

Bij een schadegeval dat onder de dekking van een beperkt casco of All Risk verzekering valt, wordt de schadevergoeding verminderd met een eigen risico van € 100. Voor bestuurders jonger dan 25 jaar geldt een verhoogd eigen risico van € 500.

 

Aanvullende verzekeringen
Univé Verzekeringen biedt verder ook nog een aantal aanvullende verzekeringen voor je brommer aan:

 

• Een ongevalsverzekering voor opzittenden: Voor een beperkt bedrag zijn de opzittenden (inclusief jezelf) verzekerd van de uitbetaling van een vast bedrag ingeval van blijvende invaliditeit of overlijden naar aanleiding van een ongeval.

 

• Een verzekering Rechtshulp Verkeer: Met deze dekking ben je verzekerd van rechtshulp voor juridische kwesties over je brommer.

 

• De Univé Pechhulp verzekering: Bij een ongeval of pech onderweg kun je op een breng- en haalservice rekenen naar je woonadres of een reparateur.

 

Verzekering afsluiten en premie
Univé Verzekeringen past bij de berekening van de verzekeringspremie een no-claimkorting toe. Door de jaren heen opgebouwde schadevrije jaren kunnen meegenomen worden naar een andere auto- en/of motorverzekering. Als je meerdere schadeverzekeringen afsluit bij deze verzekeraar, geniet je van een interessante pakketkorting.

 

Deze brommerverzekering van Univé kan eenvoudig online afgesloten worden via onze handige vergelijker.

 

Schade melden en service
Via het digitale “Mijn Univé” luik kun je de meeste zaken die verband houden met je brommerverzekering zelf

regelen: inzien en wijzigen van polissen, inzien en wijzigen van gegevens, schade melden en opvolgen, betalingswijzen veranderen, polissen opzeggen, enzovoort. De klantenservice van Univé Verzekeringen staat verder klaar om het hoofd te bieden aan al je vragen:

 

• telefonisch op het nummer 0592 349 340;
• via het contactformulier;
• via een plaatselijk Univé-kantoor.

Als je te maken krijgt met een schadegeval kan je dit het eenvoudigst melden via het digitale luik. Daarnaast kun je schade ook melden bij een lokaal kantoor of telefonisch op bovenvermeld nummer. De Univé Alarmcentrale is bovendien 24/7 bereikbaar op het nummer 0592 348 112.

0592 349 340