unigarant

Category

Over deze verzekeraar:

Unigarant Verzekeringen maakt onderdeel uit van ANWB en staat in voor de administratieve afhandeling van schadegevallen van bij deze laatste verzekeraar afgesloten verzekeringspolissen. Unigarant legt zich toe op verzekeringen die betrekking hebben op vrije tijd en mobiliteit. In het kader daarvan biedt Unigarant dus ook een interessante brommerverzekering aan.

 

Verzekeringsvoorwaarden en -dekking
Volgens de algemene polisvoorwaarden van Unigarant vallen alle soorten brommers onder dekking van de verzekering, gaande van brom- en snorfietsen tot e-scooters en zelfs brommobielen.

 

De bestuurder van een brommer kan bij Unigarant de waarborgen van de verzekering volledig naar eigen goeddunken samenstellen, waarbij je de keuze hebt uit:

 

• Een waarborg wettelijke aansprakelijkheid: Als je een ongeval veroorzaakt zal de verzekeraar de materiële schade en de letselschade van de slachtoffers vergoeden.

 

• Een waarborg diefstal: Met deze waarborg ben je niet alleen verzekerd voor het risico “diefstal”, maar ook voor de risico’s brand, storm (rondvliegende voorwerpen), transport, hagel en natuurgeweld.

 

• Een waarborg aanrijding: Deze verzekering dekt de risico’s brand, storm, transport, hagel, natuurgeweld, vandalisme en het van de weg geraken. De schade aan helm en kledij zijn automatisch meeverzekerd voor zover deze schade veroorzaakt werd door een “van buitenkomende schadeoorzaak”.

 

• Een waarborg diefstal en aanrijding: Deze dekking geeft je de meest complete bescherming en bestaat uit een combinatie van de hierboven beschreven verzekeringswaarborgen.

 

Schaderegeling en eigen risico
Als de schade niet in onderling overleg geregeld kan worden, zal Unigarant een deskundige aanstellen ter begroting van de schade. Bij totaal verlies of diefstal van je brommer wordt de aanschafwaarde terugbetaald als deze niet ouder is dan een jaar. Voor brommers ouder dan een jaar geldt vanaf de 13e maand een afschrijvingspercentage van 1,8 % per maand.

 

Wanneer de brommer nog gerepareerd kan worden, zal Unigarant deze kosten vergoeden na voorlegging van de reparatienota. Indien de verzekeringspolis werd afgesloten via een tweewielerhandelaar wordt de factuur rechtstreeks geregeld via deze hersteller. Kies je ervoor om je brommer niet te laten herstellen dan wordt slechts de helft van de schadevergoeding uitbetaald.

 

Het eigen risico waarmee de schadevergoedingen van de cascoverzekeringen worden verminderd, wordt telkens individueel op het polisblad bepaald.

 

Aanvullende dekkingen
Unigarant reikt ook nog enkele aanvullende verzekeringen aan:

 

• Een ongevallenverzekering voor opzittenden die voorziet in de uitkering van een bedrag van € 3.000 ingeval van overlijden en van een maximaal bedrag van € 30.000 ingeval van blijvende invaliditeit van een van de opzittenden.

 

• Een verhaalsrechtsbijstandsverzekering waarmee je tot een maximaal bedrag van € 25.000 verzekerd bent voor het verhalen van de schade door jou geleden naar aanleiding van een verkeersongeval waarbij je brommer betrokken was.

 

• Een pechhulpverzekering op basis waarvan je tot driemaal per jaar recht hebt op pechhulp. Met deze verzekering geraak je na een ongeval of pech onderweg altijd op je woonadres en wordt je brommer naar een hersteller gebracht.

 

Verzekering afsluiten en premie
Voor de berekening van de verzekeringspremie wordt rekening gehouden met je geboortedatum, soort brommer, postcode, de cataloguswaarde, mee te verzekeringen accessoires en de aanvullende dekkingen. Tegelijkertijd wordt de premie berekend aan de hand van een bonus-malussysteem waarbij je een no-claimkorting geniet die, afhankelijk van het aantal schadevrije jaren, kan oplopen tot 75 %. Unigarant biedt de mogelijkheid om de premie niet alleen jaarlijks, maar ook maandelijks, driemaandelijks of om het half jaar te betalen.

 

De brommerverzekering van Unigarant kan je gemakkelijk online afsluiten via onze handige vergelijker. Nadat je deze online procedure hebt doorlopen is je brommer ook onmiddellijk rechtsgeldig verzekerd.

 

Schade melden en service
Voor zover je het antwoord op je eventuele vragen nog niet gevonden mocht hebben in de uitgebreide FAQ sectie op de website van Unigarant, dan kan je nog altijd terecht bij de klantenservice die je op de volgende manieren kunt contacteren:

 

• op het telefoonnummer 088 299 38 82;
• via het contactformulier;
• via een persoonlijke verzekeringsadviseur, van wie je de gegevens hier kunt opzoeken.

 

Als je betrokken bent bij een ongeval en schade hebt geleden of toegebracht, dien je Unigarant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Dit kan op het bovenvermelde telefoonnummer, maar ook via het online schadeformulier of per post door verzending van het schadeformulier.

088 299 38 82