Reaal

Category

Over deze verzekeraar:

De Centrale, voorloper van Reaal Verzekeringen, werd opgericht in 1904 en maakte onderdeel uit van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen die aan de arbeidsklasse een sociaal vangnet moest bieden. Ondertussen fusioneerde Reaal met andere verzekeraars zoals AXA en Winterthur. Reaal Verzekeringen wordt vandaag tot een van de belangrijkste verzekeraars in Nederland gerekend. In het indrukwekkende verzekeringsassortiment van Reaal vinden we eveneens een brommerverzekering terug.

 

Verzekeringsdekking
Reaal biedt de mogelijkheid om te kiezen uit de volgende basisdekkingen:

 

• Een verzekering wettelijke aansprakelijkheid: Deze verzekering geeft je financiële bescherming wanneer je aansprakelijk zou gesteld worden voor een ongeval en de schade aan derden dient te vergoeden. De verzekeringswaarborg strekt zich uit tot zowel de letselschade als de materiële schade, inclusief de proceskosten en de wettelijke rente.

• Een beperkte cascoverzekering verzekert een aantal welbepaalde risico’s zoals diefstal, storm, natuurrampen, brand, kortsluiting, hagel, aanrijdingen met loslopende dieren, vervoer en geweldsmanifestaties. Met deze waarborg geniet je bij diefstal van je brommer gedurende dertig dagen van een dagvergoeding van € 12,50.

• Een volledig cascoverzekering is voornamelijk interessant wanneer je de trotse bezitter bent van een gloednieuwe brommer. Met dergelijke verzekering is je brommers immers eveneens verzekerd voor het van de weg geraken of aanrijdingen.

 

Niet onbelangrijk detail is dat bij een beperkt en volledig casco de accessoires van je brommer automatisch meeverzekerd zijn voor een maximaal bedrag van € 250.

 

Normaal gebeurt de schadevaststelling in onderling overleg. Komen beide partijen niet tot overeenstemming dan stelt Reaal een deskundige aan. Het eigen risico bij de beperkte en volledige cascoverzekering is variabel naargelang de cataloguswaarde:

 

• van € 0 tot 3.000: € 100;
• van € 3.000 tot 5.000: € 200;
• hoger dan € 5.000: € 350.

 

Voor bestuurders jonger dan 24 jaar wordt het eigen risico onder de cascoverzekering vermeerderd met € 250. Deze verhoogde vrijstelling is echter alleen van toepassing voor schadegevallen die door de bestuurder zelf veroorzaakt werden en bijgevolg niet voor diefstal, hagel- of stormschade.

 

De volledige tekst van de algemene polisvoorwaarden van de brommerverzekering van Reaal vind je hier terug.

 

Aanvullende verzekeringen
Naast de WA-verzekering, of een al of niet volledige cascoverzekering, kan je bij Reaal ook nog terecht voor:

• Een ongevallenverzekering opzittenden: Deze verzekering keert bij een ongeval met blijvende invaliditeit een bedrag uit van maximaal € 25.000 en bij overlijden een bedrag van € 7.500.

• Een schadeverzekering opzittenden: Deze waarborg voorziet bij een ongeval in de vergoeding van de werkelijk geleden schade van de bestuurder of de opzittende, met inbegrip van de materiële schade.

• Een verhaalsbijstand bromfietsverzekering: Als slachtoffer van een ongeval kan je met deze verzekering rekenen op juridische bijstand voor het verhalen van de schade op de aansprakelijke tegenpartij. Dit komt voornamelijk van pas wanneer deze partij betwisting voert over de schuldvraag of de omvang van de schade.

 

Verzekering afsluiten en premie
De verzekeringspremie van de brommerverzekering van Reaal hangt onder meer af van het aantal verzekeringspolissen dat je bij deze verzekeraar hebt lopen. Als je brommerverzekering deel uitmaakt van het “Goed Geregeld Pakket” geniet je van een interessante korting.
Wanneer de brommerverzekering van Reaal iets voor jou is, dan kan je deze online afsluiten via onze handige vergelijker.

 

Schade melden en service
Reaal biedt een ruim aantal mogelijkheden aan om met haar klantenservice in verbinding te treden:

 

• op het telefoonnummer 072 519 40 00;
• via een contactformulier;

• via het forum;
• via de sociale netwerksites Twitter en Facebook;
• via een persoonlijke adviseur waarvan je de contactgegevens op deze pagina terugvindt.

 

Daarnaast is er nog het digitale “Mijn Reaal” luik waar je een overzicht van je polissen aantreft, wijzigingen en schade kan melden.

 

Wanneer je schade lijdt, doe je er goed aan om je verzekeringsadviseur hiervan zo snel mogelijk in te lichten. Je kunt een schadegeval ook dag en nacht, zeven dagen op zeven, melden via het telefoonnummer 0800 732 25 57.

072 519 40 00