Meeus

Category

Over deze verzekeraar:

Meeùs is een van de grootste onafhankelijke financiële tussenpersonen van Nederland en is gespecialiseerd in het bemiddelen van verzekeringen, pensioenen en hypotheken. Zij richt zich naast bedrijven en vrije beroepers ook op particuliere klanten. Zo biedt zij onder meer een brommerverzekering aan.

 

Verzekeringsvoorwaarden
Je kunt je brommer bij Meeùs laten verzekeren als deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

 

• een twee of driewielig motorvoertuig;
• met een maximale snelheid van 45 km/u;
• met een cilinderinhoud van maximaal 50 cc of elektromotor met een normaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW.

 

Verzekeringsdekking
Meeùs Verzekeringen biedt drie types van verzekering aan voor je brommer:

 

• Een verzekering wettelijke aansprakelijkheid: Deze verzekeringspolis dekt je wettelijke aansprakelijkheid wanneer je ongeval met schade aan derden veroorzaakt. De verzekeraar komt dan tussen in de materiële schade en de letselschade van de slachtoffers.

• Een WA + Diefstal brommerverzekering. Deze verzekering komt tussen in de vergoeding van de schade wanneer je brommer gestolen zou worden of wanneer je schade zou lijden door bijvoorbeeld weersomstandigheden of kortsluiting.

• Een WA + Diefstal + Aanrijding brommerverzekering. Naast de risico’s die gedekt worden door de diefstalverzekering geniet je bij deze verzekering ook nog van financiële bescherming wanneer je brommer beschadigd zou worden naar aanleiding van een aanrijding of een botsing door eigen fout.

 

De integrale tekst van de algemene polisvoorwaarden van de brommerverzekering kan je op deze pagina downloaden.

 

Wanneer je schade aan je brommer lijdt dan wordt de schadevergoeding normalerwijze bepaald in onderling overleg met Meeùs. Als je niet tot een vergelijk komt over de omvang van de schade dan zal de verzekeraar een expert aanstellen. Als je tijdens het eerste verzekeringsjaar te maken krijgt met een diefstal of een totaal verlies betaalt Meeùs de volledige aanschafwaarde van je brommer terug. Tijdens het tweede en het derde jaar wordt deze vergoeding aan nieuwwaarde verminderd met een maandelijks afschrijvingspercentage van 1,8 %. Daarna val je terug op het normale vergoedingssysteem en betaalt deze verzekeraar de dagwaarde van je brommer.

 

Als je je brommer laat repareren, betaalt Meeùs de reparatiekosten terug na eenvoudige voorlegging van een getailleerde reparatienota. Als je je brommer echter niet laat repareren dan betaalt Meeùs Verzekeringen de helft van de schade.

 

De schadevergoeding wordt verminderd met een eigen risico dat individueel wordt bepaald. Voor de verzekering “wettelijke aansprakelijkheid” geldt er geen eigen risico.

 

Je helm en kledij zijn onder de waarborg “Aanrijding” automatisch meeverzekerd tot een maximaal bedrag van € 350 per opzittende en per schadegeval.

 

Aanvullende verzekeringen
De basisdekkingen voor je brommer kunnen bij Meeùs Verzekeringen nog verder uitgebreid worden met drie aanvullende verzekeringen:

 

• Een ongevallenverzekering voor opzittenden: Wanneer jij of je opzittenden naar aanleiding van een ongeval blijvend gekwetst zouden geraken, betaalt deze verzekeraar een bedrag uit van maximaal € 30.000. Ingeval van overlijden wordt een bedrag van € 3.000 aan de nabestaanden vergoed.

• Een verzekering verhaalsrechtsbijstand: Deze aanvullende verzekering dekt de kosten van juridische bijstand wanneer je je eigen schade naar aanleiding van ongeval wenst te verhalen op de daarvoor aansprakelijke tegenpartij.

• Een verzekering pechhulp: Het gebeurt wel eens dat je met je brommer met pech langs de kant van de weg eindigt. Dankzij deze verzekering heb je jaarlijkse drie keer recht op pechhulp. Wanneer je brommer ter plaatse niet gerepareerd kan worden dan zorgt Meeùs ervoor dat jij en je brommer naar huis of naar een hersteller worden gebracht.

 

Verzekering afsluiten en premie
Meeùs Verzekeringen beloont veilige en voorzichtige bestuurders met een interessante no-claimkorting voor schadevrij rijden. Bovendien kan je bij deze verzekeraar vier schadevrije jaren laten meetellen voor de berekening van de verzekeringspremie van je autoverzekering.

 

Vooraleer de verzekering online af te sluiten, doe je er goed aan om alle pro’s en contra’s van de verschillende verzekeringspolissen aan de hand van onze handige vergelijker tegen elkaar af te wegen.

 

Schade melden en service
Deze verzekeraar beschikt over een performante klantenservice die op de volgende manieren gecontacteerd kan worden:

 

• op het telefoonnummer 0900 750 75 00;

• via het online contactformulier;
• en zelfs via Facebook en Twitter , waar je binnen twee uur een antwoord op je vraag mag verwachten;
• of via een terugbeldienst.

 

De website van Meeùs beschikt over een digitaal privaat luik waar je je verzekeringspolissen zelf kunt beheren en wijzigingen doorgeven.

Ook het melden van schade kan eenvoudig via dit persoonlijke portaal. Als je nood hebt aan dringende hulp of bijstand dan kun je dag en nacht terecht op het alarmnummer 020 592 97 91.

0900 750 75 00