Interpolis

Category

Over deze verzekeraar:

Interpolis ressorteert onder de welbekende Achmea Groep die één van de meest vooraanstaande verzekeraars van Nederland is. Met het label “Interpolis” biedt Achmea exclusief via Rabobank een brede waaier aan verzekeringen aan. De brommerverzekering van Interpolis maakt deel uit van het zogenaamde “Interpolis Alles in één polis” pakket.

 

Verzekeringsvoorwaarden
Om van de brommerverzekering van Interpolis te kunnen genieten, moet je klant zijn bij Rabobank en minstens één andere verzekeringspolis hebben lopen in het “Interpolis Alles in één” pakket.

 

Verzekeringsdekking
Je kunt bij Interpolis zelf à la carte de dekkingswaarborgen voor je brommer samenstellen en waarbij je kunt kiezen uit drie verschillende basisdekkingen:

 

• Een verzekering wettelijke aansprakelijkheid: Deze dekkingswaarborg beschermt je financiële belangen wanneer je door derden zou worden aangesproken tot vergoeding van de schade die je hen naar aanleiding van een ongeval zou berokkend hebben.

• Een beperkte cascoverzekering: Deze waarborg verzekert de eigen schade aan je brommer door brand, storm, hagel, inbraak en joyriding, botsingen met dieren, totaal verlies of diefstal door een van de gedekte gebeurtenissen en voor schade aan je bagage tot een maximaal bedrag van € 250.

• Een volledige cascoverzekering (Allrisk): Deze waarborg dekt naast de gebeurtenissen van het beperkt casco ook nog schade door botsingen of slippartijen, van de weg of te water geraken, vandalisme en alle overige schade aan je brommer.

 

De precieze inhoud van de algemene polisvoorwaarden van de WA-dekking vind je hier terug. Ook de tekst van de algemene voorwaarden van het beperkt en volledig casco kan je op de website van Interpolis vrij consulteren. Hieronder hebben wij de belangrijkste krijtlijnen voor jou alvast op een rijtje gezet:

 

• Onder de waarborg “wettelijke aansprakelijkheid” is hulpverlening in binnen- en buitenland gratis meeverzekerd. Indien je brommer niet meer kan rijden of wanneer je niet meer in staat bent om je voertuig te besturen dan zorgt Interpolis voor de gepaste noodhulp en vervoer van je defecte brommer.

• Als je brommer gestolen wordt, betaalt Interpolis bovenop de verzekerde som een dagvergoeding van € 15 tot op het ogenblik van de uitbetaling van de contractueel voorziene schadevergoeding.

• Onder de cascowaarborgen zijn accessoires automatisch meeverzekerd, net zoals dat het geval is voor je helm en je bagage.

• Gedurende het eerste verzekeringsjaar geniet je bi total loss of diefstal van een nieuwe brommer (eerste inschrijving op jouw naam) van een schaderegeling aan aanschafwaarde. Voor bromfietsen duurder dan € 10.000 betaalt Interpolis het eerste jaar de dagwaarde verhoogd met 10 % (tot maximaal de aanschafwaarde). Daarna wordt, net zoals voor oudere brommers, de dagwaarde uitbetaald.

• De diefstalwaarborg is wel gekoppeld aan de voorwaarde dat je brommer minstens met een categorie 3 ART goedgekeurd slot moet uitgerust zijn.

• Belangrijk om weten is dat Interpolis bij diefstal of schade geen eigen risico van de schadevergoedingen in mindering brengt.

 

Verzekering afsluiten en premie
Interpolis hanteert voor de berekening van de verzekeringspremie geen bonus-malussysteem. Dit brengt met zich dat eventuele schadegevallen geen invloed hebben op de omvang van de premie. De brommerverzekering maakt verplicht onderdeel uit van de “Interpolis Alles in één Polis”. Omdat je dus al minstens een andere polis bij Interpolis hebt lopen, geniet je meteen van een interessante pakketkorting.

 

Om uit te vissen of de brommerverzekering van Interpolis iets voor jouw gemotoriseerde tweewieler is, maak je best even gebruik van onze handige vergelijker. Daarna kun je deze verzekeringspolis ook meteen online afsluiten.

 

Schade melden en service
Schade wordt bij Interpolis vaak al afgehandeld met één telefoontje. Nadat deze verzekeraar in het bezit is van alle benodigde documenten wordt de schadevergoeding binnen de 48 uur overgemaakt. Je kunt bij Interpolis de schade op twee manieren melden: online via “Mijn Interpolis” of telefonisch op het nummer 013 580 12 34. Indien je dringend behoefte hebt aan noodhulp kan je dag en nacht terecht op het nummer 013 462 04 62.

 

Via het “Mijn Interpolis” luik op de website kan je de meeste zaken met betrekking tot je brommerverzekering zelf regelen: polissen wijzigen en opzeggen, schade melden en gegevenswijzigingen doorgeven.

 

Moest je toch nog met vragen of twijfels zitten, kan je uiteraard altijd contact opnemen met de klantenservice van Interpolis:

 

• telefonisch op het nummer 013 580 12 34;
• via WhatsApp door dit nummer aan je adresboek toe te voegen;
• via het persoonlijke accountonline contactformulier;
• of door een afspraak te maken met een verzekeringsadviseur van Rabobank, van wie je de gegevens persoonlijke accounthier terugvindt.

013 580 12 34