ENRA

Category

Over deze verzekeraar:

Met 30 jaar ervaring in het aanbieden van verzekeringen voor tweewielers, waaronder ook een brommerverzekering, is ENRA Verzekeringen ondertussen uitgegroeid tot een gevestigde waarde op de Nederlandse verzekeringsmarkt.

 

Verzekeringsdekking
Bij ENRA kan je jouw brommer in de eerste plaats laten verzekeren voor je wettelijke aansprakelijkheid, waardoor je verzekerd bent voor schade die je bij een ongeval aan derden toebrengt.

 

In deze waarborg is tevens een valhelmdekking tot € 70 begrepen, alsook een verhaalsservice (ENRA zal de schade bij een ongeval kosteloos op de tegenpartij trachten te verhalen) en hulpverlening bij ongevallen (haal- en brengservice). In de algemene polisvoorwaarden van deze brommerverzekering lees je alles wat je over deze bijkomende voordelen wenst te weten.

 

ENRA biedt, naast de WA-verzekering, ook een diefstalverzekering aan. Wordt je brommer gedurende het eerste verzekeringsjaar gestolen, of ingeval van total loss, dan betaalt ENRA de volledige verzekerde som uit. Het tweede en het derde jaar wordt deze vergoeding verminderd met een afschrijvingspercentage van 1,5 % per maand. In het vierde jaar vergoedt deze verzekeraar nog de actuele dagwaarde van je brommer. ENRA verlangt wel dat je brommer is uitgerust met een ART goedgekeurd slot.

 

Met de cascoverzekering van ENRA geniet je van de meest complete verzekering tegen alle mogelijke risico’s. Onder deze waarborg ben je ook verzekerd tegen aanrijdingen of ongelukken die je zelf veroorzaakte, of voor schade ontstaan terwijl je brommer ergens geparkeerd stond. Dat bij deze verzekering ook gratis pechhulp wordt aangeboden, is alleen maar handig meegenomen.

 

Voor de diefstalverzekering en de cascoverzekering wordt een eigen risico van € 200 per schadegeval in rekening gebracht.

 

Aanvullende dekkingen
Deze basiswaarborgen kunnen nog verder uitgebreid worden met twee aanvullende verzekeringen:

 

• Een verhaalsrechtsbijstandsverzekering: Dit is een aanvulling op de gratis verhaalsservice en zorgt ervoor dat je ook verzekerd bent van juridische bijstand om je eigen schade naar aanleiding van een ongeval op de schuldige tegenpartij te verhalen.

• Een opzittendenverzekering: Deze waarborg verzekert je van de uitbetaling van een vast bedrag ingeval van blijvende invaliditeit of overlijden van jezelf of een opzittende.

 

Voor deze aanvullende verzekeringen wordt bij de uitbetaling van de schadevergoeding of bij de vergoeding van de juridische kosten geen eigen risico in rekening gebracht.

 

Verzekering afsluiten en premie
De premie van de verzekering wettelijke aansprakelijkheid wordt berekend op basis van je leeftijd, postcode en soort voertuig. Voor de diefstal- en cascoverzekering gaat men eveneens uit van de waarde van je brommer. ENRA past bij al haar verzekeringsformules een no-claimkorting voor schadevrij rijden toe.

 

Via onze handige vergelijker kom je alvast meer te weten over deze brommerverzekering en kan je deze verzekeringspolis ook online afsluiten.

 

Schade melden en service
Voor al je vragen over de brommerverzekering van ENRA kan je terecht bij de klantenservice:
• per gewone e-mail op polisafdeling2@enra.nl of op info@enra.nl;

• via het algemeen contactformulier;
• telefonisch tijdens de kantooruren op het nummer 0228 520000.
Het verzekeringsdossier kan altijd en overal geconsulteerd en beheerd worden via het digitale “Mijn ENRA” luik op de website.

 

Na een schadegeval dien je ENRA binnen de drie dagen op de hoogte te stellen van de schade per e-mail op schadeafdeling@enra.nl, telefonisch op het nummer 0228 520000 of door de verzending van een schadeformulier naar het postadres van ENRA.

0228 520000