ASR

Category

Over deze verzekeraar:

De NV ASR Nederland biedt onder verschillende merknamen verzekeringen aan het grote publiek aan. Naast ASR heeft deze verzekeraar ook nog de merken De Amersfoortse, Ditzo en Europeesche Verzekeringen onder haar vleugels. De brommerverzekering van ASR is een van de vele verzekeringspolissen die deze verzekeraar aanbiedt.

 

Verzekeringsdekking
ASR biedt drie basispakketten aan om je brommer te laten verzekeren:

 

• De verzekering WA: Deze verzekering dekt de schade die je naar aanleiding van een ongeval aan derden zou toebrengen.

• Een verzekering Casco Beperkt: Met deze verzekeringswaarborg is de schade aan je brommer en je helm gedekt door onder andere brand, diefstal en natuurrampen. De schade aan je helm wordt eveneens vergoed op voorwaarde dat je brommer ook schade opliep.

• Een verzekering Casco Allrisk: De dekking van het “Casco Beperkt” wordt nog uitgebreid met schade door aanrijdingen, botsingen en het van de weg geraken met je brommer.

 

Onder de cascoverzekeringen is hulpverlening gratis meeverzekerd. Wanneer je brommer beschadigd is door een ongeval dan mag je rekenen op een noodreparatie langs de weg, en als dat niet mogelijk is, dan wordt je brommer naar de dichtstbijzijnde reparateur gesleept. Voor deze dienstverlening geldt er geen eigen risico.

 

Extra’s en accessoires zijn standaard tot een bedrag van € 250 in de dekkingswaarborg inbegrepen. De verzekerde som voor accessoires kan nog verhoogd worden, zij het dat voor beeld-, geluids- en navigatieapparatuur een plafond van € 500 voorop wordt gesteld.

 

ASR past een standaard eigen risico toe van € 100. Bestuurders jonger dan 24 jaar moeten voor aanrijdingen en het van de weg geraken rekening houden met een verhoogd eigen risico van € 1.000.

 

De eerste drie jaar voorziet ASR in de vergoeding van de schade op basis van de aankoopwaarde van je brommer. Deze schadevergoeding wordt tot de 36e maand verminderd met een afschrijvingspercentage van 1,5 %. Als je jouw beschadigde brommer niet laat herstellen heb je bij ASR recht op 75 % van de schadevergoeding. Voor tweedehandse brommers of brommers ouder dan drie jaar gebeurt de schadeloosstelling volgens de dagwaarde onder aftrek van de restwaarde.

 

De integrale tekst van de algemene polisvoorwaarden van de brommerverzekering van ASR vind je terug op deze pagina.

 

Aanvullende dekkingen
ASR Verzekeringen voorziet in een aantal aanvullende verzekeringen om je tijdens je deelname aan het verkeer nog meer financiële bescherming te bieden:

 

• Keuze Ongevallen Opzittenden: Bij een ongeval met blijvende invaliditeit of overlijden van een van de opzittenden betaalt de verzekering een vast bedrag uit van maximaal € 10.000 ingeval van blijvende invaliditeit en € 2.500 ingeval van overlijden. Je kunt deze bedragen nog laten optrekken tot respectievelijk € 25.000 en € 5.000.

• Keuze Schade Opzittenden: Voor deze verzekering heb je de keuze uit een basisdekking en een uitgebreide dekking. Met de basisdekking zijn de opzittenden verzekerd voor de werkelijk geleden schade bij een ongeval tot een bedrag van maximaal € 1.000.000. De uitgebreide dekking biedt financiële zekerheid voor al je gezinsleden wanneer deze het slachtoffer van een verkeersongeval zouden worden en dit volledig los van het gebruik van je brommer.

• Keuze Rechtsbijstand Motorrijtuigen: Bij deze verzekeringswaarborg heb je de keuze uit drie varianten: een verhaalsservice (verhaal van eigen schade), basis (verhaal van eigen schade, inclusief letselschade, verweer bij verhaal en verdediging strafzaak in het kader van verhaal) en uitgebreid (ook contractuele kwesties en penale verdediging).

 

Verzekering afsluiten en premie
De verzekeringspremie wordt bij ASR voornamelijk bepaald door het gekozen eigen risico en het aantal verzekeringspolissen dat je bij deze verzekeraar hebt afgesloten. ASR past een bonus-malussysteem toe, zodat schadevrij rijden wordt beloond met een no-claimkorting.

 

De brommerverzekering van ASR kan eenvoudig online afgesloten worden via onze handige vergelijker. De verzekeringspolis kan bovendien op elk ogenblik aan je noden aangepast worden.

 

Schade melden en service
Je persoonlijke verzekeringsadviseur staat klaar om alle mogelijke vragen over je polissen te beantwoorden of om wijzigingen door te voeren. Daarnaast kan je ook altijd terecht bij ASR zelf en wel via de volgende kanalen:

 

• telefonisch op het nummer 030 278 08 08:
• via het contactformulier;
• via de sociale netwerksites Facebook en Twitter;

 

Als je met een schadegeval te maken krijgt, dien je ASR zo snel mogelijk in te lichten. Het melden van schade kan bij ASR via je verzekeringsadviseur, telefonisch op het nummer 030 278 00 00 (tijdens de kantooruren) of op het nummer 030 256 77 (buiten de kantooruren) of via het online schadeformulier. Nadat je ASR van de schade op de hoogte hebt gebracht, stelt zij een persoonlijke schadecoach aan als vast aanspreekpunt voor de verdere opvolging en behandeling van je dossier.

030 278 08 08